[REVIEW] ฉีด NEURONOX (นิวโรน็อกซ์) ที่ Clover Clinic

บล๊อกนี้อุ๋มจะเล่าถึงประสบการณ์การฉีดโบท๊อกซ์ ที่กล้ามเนื้อช่วงกรามค่ะ ถ้าติดตามในบล๊อกของอุ๋มก็จะทราบว่าก่อนหน้านี้อุ๋มเคยได้ฉีดโบท็อกซ์ของอเมริกามาแล้วหนนึงค่ะ แต่ครั้งนี้อุ๋มเปลี่ยนมาใช้โบท็อกซ์ ของยี่ห้อ NEURONOX(นิวโรน็อกซ์) ซึ่งอุ๋มไปฉีดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ Clover Clinic ย่านพร้อมพงษ์ค่ะ